Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Przedwojenny podział administracyjny
Przedwojenny podział administracyjny był zupełnie inny i każda miejscowość stanowiła odrębną gminę. W nowym podziale powiatu powstało 7 gmin, z których Mrozów, Lutynia i Przedmoście obejmowały obszar współczesnej gminy Miękinia. W 1955 r. w wyniku likwidacji siedziby gminy w Przedmościu oraz podziału jej obszaru na dwie jednostki administracyjne powstała gmina Miękinia. W roku 1959 dołączono do niej gminę Księginice, w 1963 r. gminę Mrozów i w 1973 r. okrojoną gminę Lutynia tworząc w ten sposób dzisiejsze jej granice.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 11 października 2019
Najważniejsze inwestycje gminy Miękinia

Przebudowa dróg, uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej, zbiorniki małej retencji oraz budowa świetlicy wiejskiej w Wilkszynie to największe inwestycje realizowane w 2019 r. z udziałem środków zewnętrznych w gminie Miękinia.
Gotowe tereny dla inwestorów

Gmina Miękinia pozyskała ponad 5 mln zł środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020 na uzbrojenie terenów przemysłowych w strefie Źródła-Błonie. Łącznie w ramach zadania wykonano 2 km dróg, 4 km sieci wodociągowej, 2,5 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z trzema pompowniami ścieków, drogi zostały dodatkowo wyposażone w sieć teletechniczną oraz 46 punktów oświetleniowych. Tym samym pod aktywność gospodarczą dla potencjalnych inwestorów gotowych jest kolejnych 14 ha.


Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia” został dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
 


Nowa świetlica
Od wiosny trwa budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w Wilkszynie. Obiekt będzie gotowy do końca roku. Na realizację inwestycji Gmina Miękinia pozyskała 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteka publiczną w miejscowości Wilkszyn” został dofinansowany ze środków EFROW w ramach PROW 2014-2020


Mała retencja

W tym roku, dzięki środkom unijnym w wysokości 892 tys. zł, pozyskanym z RPO WD 2014-2020, udało się zrealizować II etap rozpoczętej w 2018 roku inwestycji i wybudować dwa nowe zbiorniki retencyjne w Błoniu i Wilkszynie oraz przebudować istniejący zbiornik we Wróblowicach. W pierwszym etapie przebudowano zbiorniki małej retencji w Gałowie i Łowęcicach.

Projekt „Budowa i rozbudowa zbiorników małej retencji w gminie Miękinia” został dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020


Odnowione drogi

Na przebudowę dróg publicznych w 2019 r. do Gminy Miękinia popłynęło w sumie ponad 3,7 mln zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, z czego 800 tys. dotyczy przebudowy ulicy Pogodnej w Lutyni/Wróblowicach, a 2,9 mln zł wsparło przebudowę dróg relacji Białków-Wilkostów-Brzezinka Średzka.
 
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online