Aktualności - Modernizacja stacji uzd - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrozowie

4 marca 2022
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody ASUW Mrozów.
1 marca 2022 r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini została zawarta umowa ze Spółką NEXEN Technology Sp. z o.o. z Wrocławia, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody ASUW Mrozów, Prowadzone prace w ramach realizowanej inwestycji przyczynią się do poprawy jakości wody na terenie gminy Miękinia.

Wartość inwestycji wyniesie 324.000,00 zł brutto i zgodnie z umową zostanie ona ukończona do 15 maja 2022 r.

W ramach realizowanego zamówienia zostaną wykonane następujące prace: dostawa i montaż dwóch filtrów ciśnieniowych, wymiana złoża w dwóch istniejących filtrach, dostawa i montaż dmuchawy, dostawa i montaż pompy płuczącej, wykonanie orurowania związanego z modernizacją układu filtracji, rozbudowa (przebudowa) instalacji pneumatycznej, wykonanie instalacji i automatyki do sterowania pracą nowych filtrów oraz przegląd układu filtracji. Prace modernizacyjne już się rozpoczęły. W okresie prowadzonych robót stacja uzdatnia wody ASUW Mrozów nie jest wyłączona z eksploatacji.

O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Liczba odwiedzin: 684

Stopka

Płatności online
Zamknij