Aktualności - Kontrola RIO zakończ - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Kontrola RIO zakończona

26 listopada 2021
W okresie 10.09-05.11.2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Miękinia.
Zbadano cały zakres prowadzonych przez Gminę zadań zarówno w aspekcie finansowym, jak i rzeczowym m.in. prowadzenie inwestycji, przetargi publiczne, sprzedaż mienia.

W otrzymanym protokole pokontrolnym wskazano jedną uwagę, tj. konieczność zatrudnienia audytora wewnątrz jednostki. Dotychczas zadania audytowe prowadzone były w formie umowy zlecenia. W pozostałym zakresie RIO nie miało uwag.

Warto nadmienić, iż w protokole RIO pozytywnie oceniło gotowość do współpracy z kontrolującymi pracowników Urzędu, którzy przygotowywali materiały do kontroli i udzielali niezbędnych wyjaśnień.

Wyniki kontroli potwierdzają rzetelność i zgodność realizowanych przez Gminę zadań z obowiązującymi przepisami prawa.

Wystąpienie pokontrolne

Liczba odwiedzin: 719

Stopka

Płatności online
Zamknij