Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Eksperyment lotniczy
Około 1910 roku miał miejsce na górce pomiędzy Mrozowem a Wojnowicami eksperyment lotniczy. Inżynier z Wrocławia, Schrader, który prowadził eksperymenty z "aparatami latającymi", przeleciał w linii prostej 50 m na swojej maszynie. Nie mamy informacji, czy próbę tę ponowiono i z jakim rezultatem.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 13 stycznia 2022
Informacja na temat sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy.
Sprawozdania, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 oraz art. 9nb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.) przedkładane są przez:
- podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
-podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
-podmioty zbierające odpady komunalne.
Przedsiębiorca, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek złożyć sprawozdanie zerowe.
Sprawozdania przekazywane są wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem systemu BDO.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online