Aktualności - Gmina Miękinia z wielo - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Gmina Miękinia z wielomilionowym wsparciem dla kluczowych inwestycji

17 grudnia 2018
Odchodzący rok w gminie Miękinia obfitował w szereg inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Łączna wysokość pozyskanych dotacji unijnych to 18 297 718,34 zł.
Priorytetowym zadaniem na które udało się uzyskać dotację z UE w łącznej wysokości 8,6 mln zł była budowa kompleksu edukacyjnego w Lutyni. Zespół, w skład którego wchodzi żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa wraz z halą sportową, został oddany do użytku we wrześniu br. i może z niego korzystać 550 dzieci. W sferze edukacji ważne miejsce zajmuje realizacja projektu „Szkolna Akademia Umiejętności”, dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych z Miękini i Pisarzowic korzystają z dodatkowych zajęć z matematyki i języków obcych. Projekt zakończy się w 2019 r., a jego głównym celem jest podniesienie kompetencji językowych oraz z zakresu nauk ścisłych młodzieży szkolnej. Bez wsparcia środków unijnych realizacja wielu kluczowych inwestycji znaczne wydłużyłaby się w czasie bądź nie mogłaby zostać podjęta. Dobrym przykładem jest tutaj realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miękinia”, w ramach którego termomodernizacją objęto gminne świetlice w Białkowie, Brzezince Średzkiej, Księginicach, Mrozowie, Lubiatowie, Radakowicach oraz ośrodek zdrowia i przedszkole w Pisarzowicach. Uzyskana dotacja w wysokości prawie 1 mln złotych umożliwiła przede wszystkim docieplenie obiektów, wymianę stolarski okiennej i drzwiowej, wymianę oraz docieplenie pokryć dachowych. Środki unijne przeznaczone zostały również na wykonanie miejsc parkingowych przy głównych stacjach kolejowych w gminie (Miękinia, Mrozów, Księginice, Brzezinka Średzka) oraz na wykonanie placów zabaw w 8 nadodrzańskich miejscowościach gminy. Większość dofinansowanych projektów udało nam się zrealizować w tym roku. W nadchodzącym 2019 r. kontynuowane będą dwa zadania tj. uzbrojenie terenów inwestycyjnych gminy Miękinia oraz budowa zbiorników retencyjnych – mówi Jan Marian Grzegorczyn, Wójt Gminy Miękinia. W ramach pierwszego zadania wykonana zostanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, teletechniczna oraz drogowa na terenach inwestycyjnych w obrębie miejscowości Źródła, Błonie i Miękinia, a w zakresie małej retencji w Błoniach i Wilkszynie powstaną nowe zbiorniki retencyjne, we Wróblowicach istniejący zbiornik zostanie przebudowany.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 1790

Stopka

Płatności online
Zamknij