Aktualności - Dokumentacja projektowa - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości

15 marca 2022
Miękinia, Błonie, Źródła, Brzezina, Brzezinka Średzka, Pisarzowice, Wilkszyn, Wróblowice, Lutynia, Gałów, Krępice, Żurawiniec, Mrozów i Wojnowice to miejscowości aglomeracji na obszarze gminy Miękinia, które objęte zostaną pracami projektowymi budowy kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego zadania „Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, gmina Miękinia – II etap.
15 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Miękinia prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini Waldemar Reduch podpisał z wykonawcami wyłonionymi w ramach przetargu nieograniczonego umowy. Prace projektowe realizowane będą przez trzech wykonawców: Biuro Projektów i Nadzorów Anita Olejnik z siedzibą we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDEX” Michał Feliński z siedzibą w Legnicy oraz ECOTEQ I. Bors, R. Flis Sp. j. z siedzibą w Kiełczowie. Wartość prac projektowych obejmujących 14 miejscowości wyniesie 2.257.610,48 zł brutto.

Prace projektowe mają na celu opracowanie niezbędnej dokumentacji, która w przyszłości umożliwi budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec i Mrozów. To ogromne zadanie zostało podzielone na 6 odrębnych części obejmujących swym zakresem po dwie lub trzy miejscowości. Projektanci do połowy czerwca 2022 r. w pierwszej kolejności przygotują koncepcje rozwiązań projektowych. Całość prac nad kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową ma zakończyć się w lipcu 2023 r.

Liczba odwiedzin: 2019

Stopka

Płatności online
Zamknij