Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Eksperyment lotniczy
Około 1910 roku miał miejsce na górce pomiędzy Mrozowem a Wojnowicami eksperyment lotniczy. Inżynier z Wrocławia, Schrader, który prowadził eksperymenty z "aparatami latającymi", przeleciał w linii prostej 50 m na swojej maszynie. Nie mamy informacji, czy próbę tę ponowiono i z jakim rezultatem.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 11 kwietnia 2018
Dodatkowe zajęcia językowe i matematyczne ze środków unijnych

Trwa realizacja projektu „Szkolna Akademia Umiejętności”, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych w Miękini i Pisarzowicach korzystają z dodatkowych zajęć z języków obcych i matematyki. Łącznie wsparciem objętych jest 80 uczniów w obu szkołach.
Na potrzeby dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia zakupiono już niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.
W ramach projektu, oprócz dodatkowych zajęć dydaktycznych, zaplanowano również organizację wycieczek edukacyjnych, a także wiele form zajęć rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego i niemieckiego, w tym m.in. opracowanie przewodnika po gminie w języku obcym. Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie będą objęci pomocą pedagogiczno-psychologiczną w formie konsultacji.
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji PrzestrzennejAgencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia
design by fast4net

Płatności online