Aktualności - Deklaracja dotycząca - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw

3 czerwca 2022
Przypominamy, że do końca czerwca br. należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali.
Deklaracje  można składać:        
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób bez konieczności wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.  
2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku). Link do deklaracji:https://bip.miekinia.pl/m,13797,centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.html

Najczęściej zadawane pytania:

Jak mogę sprawdzić, czy dla mojego budynku została złożona deklaracja?
Dostęp do usługi jest możliwy bezpośrednio po wejściu na stronę CEEB.gov.pl, gdzie należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o naszej deklaracji oraz czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy CEEB.
Aby uzyskać te dane należy:
  • w pierwszym kroku wprowadzić dane adresowe budynku (punkt adresowy).
  • w kolejnym wybrać, czy deklarację złożył właściciel, czy zarządca budynku,
  • a następnie wpisać swoje dane osobowe (imię, nazwisko).
Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?
Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Czy właściciel niemieszkający w budynku musi złożyć deklarację (np. mieszka za granicą)?
Jeżeli budynek ma wykorzystywane źródło ciepła lub spalania paliw należy złożyć deklarację niezależnie od miejsca zamieszkania czy pobytu właściciela.

Kto składa deklarację w przypadku braku uregulowania sytuacji prawnej budynku?
W przypadku budynków, w których brak jest uregulowanej sytuacji prawnej (np. brak właściciela budynku, niezakończone postępowanie spadkowe, itd.) - nie ma jednocześnie zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Czy deklarację musi składać właściciel czy może osoba zamieszkująca dane mieszkanie?
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu.

Czy w deklaracji należy ujmować kominki, które nie są użytkowane, albo są używane rekreacyjnie?
Tak, zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

Czy można wysłać deklarację e-mailowo, złożyć telefonicznie?
Nie ma takiej możliwości. Deklaracje  można składać przez Internet – wykorzystując do tego aplikację na stronie  https://ceeb.gov.pl lub w formie papierowej.        
 
 
 
 

Liczba odwiedzin: 2482

Stopka

Płatności online
Zamknij