Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Rzeka Odra
Przez obszar gminy przepływa rzeka Odra na odcinku od 269,5 do 288 km jej biegu. Rzeka jest naturalną, północną granicą gminy. Pozostałe rzeki są lewostronnymi dopływami Odry i są to: rzeka Bystrzyca, Strzegomka, Jeziorka, Czarna Struga (Nowy Rów), Brzezinka (Zdrojek) i Karczycki Potok. Pozostałe cieki wodne to w zasadzie rowy melioracyjne.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 18 sierpnia 2021
Dbajmy o zdrowie!

Gmina Miękinia przystępuje do kolejnego programu profilaktyki zdrowotnej dot. zabobiegania chorobom zakaźnym, w tym zapaleniom płuc wśród osób po 60 roku życia.
W związku z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącą upowszechnienia szczepień przeciwko pneumokokom wśród osób po 60 roku życia w czasie pandemii COVID-19 wójt gminy Miękinia podjął działania związane z zapewnieniem ochrony mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki i chorób pneumokokowych.

Z uwagi na szczególną potrzebę ochrony seniorów Gmina Miękinia rozpoczęła przygotowania do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej dot. profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Mając na uwadze, że szczepienia to skuteczna forma profilaktyki i ochrony przed zakażeniami pneumokokowymi podjęte zostaną również działania mające na celu zdiagnozowanie zainteresowania mieszkańców w tym zakresie.

Profilaktyka chorób zakaźnych będzie jednym z priorytetowych obszarów działania gminy. Zamierzamy korzystać z doświadczeń ekspertów i “dobrych praktyk “. Już w lipcu podjęto oficjalną współpracę z warszawskim biurem projektu “Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, którego przedstawiciele oferują wsparcie merytoryczne w zakresie projektowania i realizacji w/w działań. O wszelkich podejmowanych inicjatywach, a także harmonogramie poszczególnych działań będziemy na bieżąco Państwa informować.

Wszystkich mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych powyższym tematem, zarówno jako odbiorców, jak i ekspertów, zapraszamy do współpracy.

Osoba do kontaktu: Monika Międzyrzecka- Dyrektor GOPS w Miękini, tel.71 7360850.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online