Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Diabelska Góra
Na południe od Miękini znajduje się Diabelska Góra (164 m n.p.m.). Góra ta wsławiła się złą sławą, ponieważ stała tu szubienicą, na której prawdopodobnie w średniowieczu tracono skazańców ze Środy Śląskiej. Ze wzgórza rozciąga się widok na Dolinę Odry i Wzgórza Trzebnickie.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 20 grudnia 2021
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – przypomnienie o obowiązku składania deklaracji

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel/Współwłaściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niezamieszkałych, lokali usługowych, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW.

Czego dotyczy deklaracja?
Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku.
W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła (np. kotłownie lokalną), to zarządca powinien zgłosić deklarację. Natomiast jeśli w lokalu oprócz ogrzewania wspólnego, znajduje się indywidualne źródło ciepła, np. kominek, bojler elektryczny, koza - taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.
W lokalach, wyposażonych w indywidualne źródło ciepła, złożenie deklaracji leży po stronie właściciela lokalu.

W jaki sposób można złożyć deklarację?
W formie elektronicznej, czyli przez internet. Żeby to robić trzeba posiadać profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, zalogować się, wypełnić deklarację i wysłać.
W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Miękinia. Druk deklaracji można pobrać poniżej, pod bezpośrednim linkiem lub otrzymać podczas osobistej wizyty w Urzędzie.

Którą deklarację należy złożyć?
Formularz A deklaracji dotyczy budynków i lokali mieszkalnych. Formularz B przewidziany jest dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Do kiedy należy złożyć deklarację?
– źródła ciepła zamontowane przed 1 lipca 2021 – 12 miesięcy (do 1 lipca 2022 r.),
- źródła ciepła zamontowane po 1 lipca 2021 - 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Czy jeśli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go sporadycznie, muszę go zgłosić do CEEB?
Tak, kominek używany nawet okazjonalnie należy zgłosić do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.

Czy mogę wysłać deklarację e-mailem / telefonicznie?
Nie ma takiej możliwości. Deklaracja złożona w ten sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

Gdzie znajdę klasę kotła?
Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi. Brak informacji o klasie kotła, może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z kotłem pozaklasowym.

W jakim celu zbierane są te informacje?
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Skąd wynika obowiązek złożenia deklaracji?
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. CEEB prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online