Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Przy­wilej piwny
W 1661 roku, na wniosek właściciela wsi, Eliasza Michała Bachsteina, dwór cesarski w Wiedniu nadaje Lenartowicom przy­wilej piwny. Nadawał on wsi wolne prawo warzenia piwa, przygo­towywania słodu, budowy browaru i wyszynku piwa.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Data rozpoczęcia: 30 grudnia 2014
Koszt całkowity: 5 994 379,31
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 2 393 447,11 PLN
Budżet gminy Miękinia – 422 373,02 PLN
Opis:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Miękinia poprzez budowę publicznego żłobka w m. Lutynia. Cele szczegółowe to:
1. utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie wiejskiej Miękinia,
2. uruchomienie 2 oddziałów żłobkowych w południowej części gminy Miękinia – obszar charakteryzujący się słabym dostępem do miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3,
3. rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Miękinia/Aglomeracji Wrocławskiej i wzmocnienie jej potencjału rozwojowego,
4. zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zależnych, co umożliwi zmniejszenie wykluczenia opiekunów z aktywności zawodowej,
5. dostosowanie budowanego obiektu żłobkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
6. uruchomienie infrastruktury umożliwiającej opiekunom dzieci do lat 3 godzenia życia zawodowego z prywatnym, co wpłynie na zwiększenie zatrudnienia wśród tej grupy społecznej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia ww. celów poprzez inwestycję w infrastrukturę społeczną zlokalizowaną na terenie gminy Miękinia – budowa 2 oddziałów żłobkowych przeznaczonych dla dzieci do lat 3. Umożliwi to zainicjowanie procesu integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej opiekunów osób zależnych, głównie kobiet i umożliwienie im realnego powrotu na rynek pracy.


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online