Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Emil May
W 1850 roku urodził się w Gosławicach Emil May, budowniczy kanału Odra-Hawela i kanału Noteć-Warta.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Data rozpoczęcia: 19 września 2019
Koszt całkowity: 1 350594,39 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 500 000,00 PLN Budżet gminy Miękinia – 850 594,39 PLN
Opis:
                                                                


Podstawowym celem realizowanej operacji jest zapewnienie mieszkańcom wsi Wilkszyn odpowiednich warunków do organizowania i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia na terenach wiejskich poprzez udostępnienie bogatej oferty kulturalnej oraz wesprze rozwój lokalny.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie, działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Efekty realizacji operacji:
Liczba wybudowanych świetlic: 1 szt.
Liczba wybudowanych bibliotek: 1 szt.


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online