Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Budowa oświetlenia w Lutyni

Data rozpoczęcia: 28 czerwca 2011
Koszt całkowity: 86 099,47 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE - 52 499,00 PLN Budżet Gminy Miękinia – 33 600,47 PLN
Opis:
We wsi Lutyni zostało zainstalowane oświetlenie uliczne. W wyniku realizacji operacji w centrum miejscowości Lutynia na osiedlu mieszkaniowym zainstalowano nowe słupy oświetleniowe (w ilości 23 szt. - słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem). W ramach budowy oświetlenia ulicznego we wsi Lutynia zostały wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze (kopanie i zasypywanie rowów pod okablowanie), roboty montażowe (między innymi: montaż słupów oświetleniowych, wysięgników, przewodów kablowych; szafy oświetlenia wg. schematy o masie do 30 kg) oraz badania i pomiary instalacji.

Liczba odwiedzin: 4025

Stopka

Płatności online
Zamknij