Projekty dofinansowane ze środków kr - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków krajowych

Budowa Żłobka Publicznego w Miękini

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2021
Koszt całkowity: 4 628 871,57
Program: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+"
Montaż finansowy:
Dofinansowanie na utworzenie miejsc żłobkowych: 2 130 470,77 zł (46,31%) Dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka: 23 040,00 zł (80%) Budowa części żłobkowej i przedszkolnej w budynku demonstracyjnym (lata 2020-2021) została dofinansowana ze środków EFRR w ramach RPO WD w wysokości: 5 149 744,74 zł
Opis:Inwestycja obejmuje budowę żłobka w Miękini, mieszczącego się w budynku demonstracyjnym użyteczności publicznej, w którym znajdować się będzie 1 sala przedszkolna i 3 sale żłobkowe. W budynku mieścić się będą sanitariaty, szatnie, sala wielofunkcyjna, stołówka, pomieszczenia administracyjne, zaplecze kuchenne i magazynowe. Na zewnątrz utworzony zostanie plac zabaw.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace:

1. Roboty ogólnobudowlane, w tym przede wszystkim pozostała część robót ziemnych, prac fundamentowych, prac stanu surowego, pokrycia dachowego, stolarka okienna i drzwiowa, prace stanu wykończeniowego, elewacja.
2. Roboty sanitarne, w tym instalacje CO, wodociągowa, sanitarna, wentylacja, instalacje terenowe, przyłącza.
3. Roboty elektryczne, w tym instalacje oświetlenia, odgromowa, wyrównawcza, słaboprądowa, badania i pomiary, instalacje zew.
4. Zagospodarowanie terenu, w tym zjazd, drogi, parkingi, ciągi piesze, place zabaw, zieleń.
5. Fotowoltaika
6. Odbiory służb
7. Wyposażenie – meble, zabawki.

W ramach inwestycji utworzone zostaną 72 miejsca żłobkowe. Ze środków programu "MALUCH+" dofinansowane zostanie również funkcjonowanie placówki w okresie wrzesień-grudzień 2021 r.

Liczba odwiedzin: 1065

Stopka

Płatności online
Zamknij