Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Sasanka łąkowa
W roku 1992 w miejscowości Mrozów podczas przeprowadzanych badań terenowych związanych z inwentaryzacją chronionych gatunków fauny i flory stwierdzono występowanie sasanki łąkowej, bardzo rzadkiej chronionej rośliny występującej jedynie w trzech miejscach w Polsce.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 6 marca 2012
Asystent Rodzinny

Od 01 stycznia 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini realizuje projekt systemowy „Asystent Rodzinny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 7.1.1.
Projekt skierowany jest do osób pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, z terenu Gminy Miękinia. W ramach projektu z uczestnikami podpisane zostały kontrakty socjalne w zakresie których przewidziano zastosowanie 3 Instrumentów Aktywnej Integracji dla każdego z Beneficjentów Ostatecznych.

W każdej rodzinie wizytować będzie Asystent Rodzinny, który ma za zadanie pomóc zmienić stosunek osób zmarginalizowanych do ich własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na swoje życie, polepszyć samoocenę. Zadaniem asystenta jest również m.in. pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, problemów z dziećmi, a także podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mieli możliwość udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów pn. „Mądrzy rodzice” w ramach których będą nabywać kompetencje społeczne.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online