Aktualności - Asystent osoby niepełn - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Asystent osoby niepełnosprawnej

5 stycznia 2024
W 2023 r. ze wsparcia asystentów skorzystało 13 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Miękinia.
Środki na ten cel pochodziły z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach projektu od maja do grudnia 2023 r. wykonano łącznie 3558 godzin usług asystenckich przez 4 asystentów dla 13 osób z gminy Miękinia, w tym dla 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla 5 osób z umiarkowanym stopniem i dla 1 dziecka. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 154 676 zł.

Projekt służył zwiększeniu szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Asystenci wspierali osoby z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, np. w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Z myślą o realizacji projektu w 2024 r. Gmina Miękinia złożyła wniosek o dofinansowanie i obecnie oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. O szczegółach będziemy informować wkrótce.


Liczba odwiedzin: 337

Stopka

Płatności online
Zamknij