Projekty dofinansowane ze środków kr - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków krajowych
{n_title2}

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Data rozpoczęcia: 7 lutego 2024
Koszt całkowity: 220 738,20
Program: Fundusz Solidarnościowy
Montaż finansowy:
Fundusz Solidarnościowy - 216 410,00 zł (usługi asystenckie)
Fundusz Solidarnościowy - 4 328,20 zł (obsługa zadania)
Opis:
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie docelowo 13 osób z niepełnosprawnościami. Usługi świadczone będą przez 4 asystentów w okresie 01.03.2024-31.12.2024. Zakładanym rezultatem działań jest rozpowszechnienie usług asystencji osobistej, zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Liczba odwiedzin: 67

Stopka

Płatności online
Zamknij