- Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Search

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


The official website of the
Commune Miękinia


Menu poziome

Menu lewe

Referat Spraw Obywatelskich

Symbol: SOB
Nr telefonu: 71 735 92 13
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Emilia Rajczakowska
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Agnieszka Bernatek
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Skarlet Zając
Kierownik SOB: Katarzyna Tarnowska
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności: Dorota Litwin
Inspektor ds. wojskowych i EMUiA (Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów): Zbigniew Pilch
Do zadań referatu należy prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość:
 1. prowadzenie ewidencji ludności,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 3. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 4. zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz sprawy związane z systemem PESEL
 5. prowadzenie stałego rejestru wyborców, sporządzenie spisu wyborców,
 6. wywieszenie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane,
 7. przygotowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 8. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, uznanie żołnierza za jednego żywiciela rodziny,
 9. planowanie zadań obrony cywilnej, prowadzenie magazynu sprzętu OC,
 10. opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów Akcji Kurierskiej,
 11. prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
 12. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
W zakresie działalności gospodarczej:
 1. ewidencja działalności gospodarczej,
 2. wydawanie decyzji o wpisanie do rejestru ewidencji gospodarczej,
 3. wydawanie zaświadczeń,
 4. wykreślanie podmiotów z ewidencji.
Liczba odwiedzin: 24181

Stopka

Płatności online
Zamknij