Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Jurajski ogródek
We wschodniej części lubiatowskiego majątku obok kolorowej oficyny znajduje się „jurajski ogródek”, a w nim dwa prehistoryczne gady wykonane z drutu i betonu przez Zbigniewa Pilcha. W ogródku rosną wszystkie rośliny chronione występujące na terenie gminy Miękinia.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 12 listopada 2021
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miękinia z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) oraz zapisami Uchwały Nr LII/553/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 29.10-08.11.2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Miękinia w 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach prowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących wprowadzenia zmian w projekcie Programu.


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online